Dobry projekt logistyczny a opłacalność inwestycji


Projekt logistyczny w głównej mierze decyduje o opłacalności całego biznesu, a dobrze przygotowany oddziałuje również na efektywność obszarów takich jak transport, magazynowanie bądź samą produkcję przy czym zwiększa wydajność całej firmy.

Jak poprawnie wdrożyć projekt logistyczny?

Aby efektywnie wdrożyć projekt logistyczny należy proces ten podzielić na etapy. Pierwszym z nich jest przegląd aktualnej sytuacji wewnętrznej i procesów logistycznych już występujących. W tym przypadku można zasięgnąć opinii eksperta a następnie przygotować propozycje ich optymalizacji.

Następnie należy przeprowadzić wstępne planowanie dotyczące m.in. sposobu wykonywania pracy i jej organizacji, określenie bazy dostępnych narzędzi, na których projekt logistyczny będzie się opierał, zasób osób, harmonogramy i budżet.

Po tych działaniach można przejść do planowania szczegółowego.Ostatnim etapem jest już jego wdrożenie przy równoczesnej weryfikacji czy założenia są planowo osiągane tak aby projekt logistyczny zaczynał procentować.

projekt logistyczny

Jakie obszary obejmuje projekt logistyczny?

Obszarami jakie obejmuje model logistyczny to m.in. transport wewnętrzny, magazynowanie i produkcja. Projekt logistyczny w zakresie transportu pozwala zoptymalizować i poddać analizie wykorzystanie środków transportu wewnętrznego, które zapewniają transport półproduktów oraz wyrobów gotowych pomiędzy poszczególnym obszarami produkcji oraz ich miejscami składowania z równoczesnym wsparciem i niezawodnością tych procesów.

W obszarze magazynu symulacja jaką oferuje logistyczny projekt dobiera najkorzystniejsze rozwiązania magazynowania m.in. przez odpowiedni dobór regałów czy wind i określa najodpowiedniejszy jego obszar. Z kolei w obszarze produkcji projekt logistyczny wymusza stosowanie innowacyjnych technologii z jednoczesną optymalizacją i usprawnieniem wszystkich procesów wytwarzania produktów i surowców.

Pozwala na wizualizacje zmian przed ich wprowadzeniem przez co możemy przewidzieć ich efektywność eliminując stojące na jej drodze wszelakie ograniczenia.